Groene Hart

Aan de zuidrand van het Groene Hart ligt de Alblasserwaard, omarmd door de rivieren Lek, Noord, Merwede. Net buiten de drukke Randstad vind je hier een puur Hollands landschap met groene weiden met zwart bont vee, knotwilgen en molens, typische dijkdorpen, historische boerderijen en hoogstamfruitboomgaarden.
Het veenweidegebied, een oud cultuurlandschap met grote natuur- en landschapswaarden, heeft zijn vorm gekregen sinds de vroege middeleeuwen. Boeren hebben in dit proces een grote rol gespeeld, maar ook de wind en het water lieten zich gelden. Je ziet niet alleen rechtlijnige sloten, maar ook kronkelende veenriviertjes. Weidse vergezichten en landschapselementen als met bomen begroeide kaden en geriefbosjes vormen een afwisselend geheel. Opvallend op de weilanden zijn de vele weidevogels en bloemrijke slootranden. Grienden en rietlanden begrenzen de brede rivieren aan de noord- en zuidkant.

Puur Hollands betekent vlak, en dat is de Alblasserwaard dan ook. Verrassend genoeg kom je hier en daar bulten in het landschap tegen die ‘donken’ genoemd worden. Het zijn in de prehistorie gevormde zandduintjes. Een van de mooiste plekjes in de Alblasserwaard is De Donk, net boven Bleskensgraaf, waar je wandelend of fietsend van kan genieten. Een ander natuurfenomeen zijn de wielen, tijdens dijkdoorbraken ontstane waterplassen, die aantrekkelijk zijn voor recreanten en natuurliefhebbers (het Lammetjeswiel bij Alblasserdam, de Wiel bij Ameide). En wist je dat de grootste purperreigerkolonie broedt in de Zouweboezem, een moerasachtig natuurgebied waar je heerlijk kunt wandelen? Kinderdijk met zijn indrukwekkende aantal molens is het laagste punt van de Alblasserwaard.

Met kano of roeiboot verken je de vele watergangen, boezemwateren en veenriviertjes. Fietsers en wandelaars voelen zich thuis op oude tiendwegen, dorpswegen en dijken. Het fietsroutenetwerk maakt het fietsers gemakkelijk: vele voor de fiets geschikte paden zijn verbonden door knooppunten, die het zelf samenstellen van een route eenvoudig en aantrekkelijk maken. Verschillende lange-afstand-wandelroutes doorkruisen de waarden. Voor een stevige dagwandeling kun je ook kiezen uit diverse (bewegwijzerde) wandelroutes als het Ooievaarspad, het Kinderdijkpad, het Gorcums Postpad en de Schaapskooiroute. Informeer er naar bij de streeknatuurcentra en VVV’s in het gebied. En.. misschien drinkt u het lekker polderbiertje Poldrièn na afloop..